in

Wisata Sejarah Asal Usul Keraton Sambas Alwatzikhoebillah

Wisata Sejarah Asal Usul Keraton Sambas Alwatzikoebillah
image by: https://bombasticborneo.com/2018/12/istana-kerajaan-keraton-kesultanan-melayu-sambas/

Wisata Sejarah Keraton Sambas – Kali ini akan berbagi informasi tentang tempat wisata berupa peningggalan sejarah yang ada di Indonesia khususnya Kalimantan Barat tepatnya Kabupaten Sambas.

Sejarah tentang asal usul kerajaan Sambas tidak bisa terlepas dari Kerajaan di Brunei Darussalam,  di antara kedua kerajaan ini mempunyai kaitan persaudaraan yang sangat erat.

Baca:   Nagari Pariangan Desa Terindah Di Dunia di Ranah Minang Sumatera Barat

Sejarah Asal Usul Keraton Sambas

Wisata Sejarah Asal Usul Keraton Sambas Alwatzikoebillah
image by: https://bombasticborneo.com

Pada jaman dahulu, di Negeri Brunei Darussalam, bertahtalah seorang Raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad. Setelah beliau wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada anak cucunya secara turun temurun.

Sampailah pada keturunan yang kesembilan yaitu Sultan Abdul Djalil Akbar. Beliau mempunyai putra yang bernama sultan Raja Tengah. Raja tengah inilah yang telah datang ke Kerajaan Tanjungpura (Sukadana).

Karena prilaku dan tata kramanya sesuai dengan keadaan sekitarnya, beliau disegani bahkan Raja Tanjungpura rela mengawinkan dengan anaknya bernama ratu Surya. Dari perkawinan ini terlahirlah Raden Sulaiman.

Saat itu di Sambas memerintah seorang ratu keturunan Majapahit (Hinduisme) bernama Ratu Sepudak dengan pusat pemerintahannya di Kota Lama kecamatan Telok Keramat sekitar 36 Km dari Kota Sambas. Baginda Ratu Sepudak dikaruniai dua orang putri.

Yang sulung dikawinkan dengan kemenakan Ratu Sepudak bernama raden Prabu Kencana dan ditetapkan menjadi penggantinya. Ketika Ratu Sepudak memerintah, tibalah raja Tengah beserta rombongannya di Sambas.

Kemudian banyak rakyat menjadi pengikutnya dan memeluk agama Islam. Tak berapa lama, Ratu Sepudak wafat. Menantunya Raden Prabu Kencana naik tahtadan memerintah dengan gelar Ratu Anom Kesuma Yuda.

Pada peristiwa bersamaan putri kedua Ratu Sepudak yang bernama Mas Ayu Bungsu kawin dengan Raden Sulaiman (Putera sulung Raja Tengah. Perkawinan ini dikaruniai seorang putera bernama Raden Boma.

Wisata Sejarah Asal Usul Keraton Sambas Alwatzikoebillah
image by: https://bombasticborneo.com

Dalam pemerintahan Ratu Anom Kesuma Yuda, diangkatlah pembantu-pembantu Administrasi kerajaan. Adik kandungnya bernama Pangeran Mangkurat ditunjuk sebagai Wazir Utama. Bertugas khusus mengurus perbendaharaan raja, terkadang juga mewakili raja.

Raden Sulaiman ditunjuk menjadi Wazir kedua yang khusus mengurus dalam dan luar negeri dan dibantu menteri-menteri dan petinggi lainnya. Rakyat lebih menghargai Raden Sulaiman daripada Pangeran Mangkurat, hingga menimbulkan rasa iri di hati Pangeran Mangkurat.

Suatu ketika tangan kanan Raden Sulaiman bernama Kyai Satia Bakti dibunuh pengikut Pangeran Mangkurat. setelah dilaporkan kepada raja, ternyata tak ada tindakan positif, suasana makin keruh.

Raden Sulaiaman mengambil kebijaksanaan meninggalkan pusat kerajaan, menuju daerah baru dan mendirikan sebuah kota dengan nama Kota bangun. Jumlah pengikutnyapun makin banyak.

Hal ini telah mengajak Petinggi Nagur, Bantilan dan Segerunding mengusulkan untuk berunding dengan Ratu Anom Kesuma Yuda. Hasil mufakat keduanya meninggalkan kota lama.

Raden Sulaiman menuju kota Bandir dan Ratu Anom Kesuma Yuda berangkat menuju sungai Selakau. Kemudian agak ke hulu dan mendirikan kota dengan ibukota pemerintahannya diberi nama Kota Balai Pinang.

Baca:   Masjid Tiban Turen Malang dan Cerita Mistis Yang Berkembang

Meninggalnya Ratu Anom Kesuma Yuda dan Pangeran Mangkurat, putera Ratu Anom yang bernama Raden Bekut diangkat menjadi raja dengan gelar Panembahan Kota Balai. Beliau beristrikan Mas Ayu Krontiko, puteri Pangeran Mangkurat.

Raden Mas Dungun putera raden Bekut adalah Panembahan terakhir Kota Balai. Kerajaan ini berakhir karena utusan Raden Sulaiman menjemput mereka kembali ke Sambas.

Kurang lebih 3 tahun kemudian berdiam di Kota Bandir, atas hasil mufakat, berpindahlah mereka dan mendirikan pusat pemerintahannya di Lubuk Madung, pada persimpangan tiga sungai : sungai Sambas Kecil, Sungai Subah dan Sungai Teberau.

Kota ini juga disebut orang ”Muara Ulakan”. Kemudian keraton kerajaan dibangun dan hingga kini masih berdiri megah. Di tempat inilah raden sulaiman dinobatkan menjadi Sultan Pertama di kerajaan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Syafeiuddin I.

Saudara-saudaranya, Raden Badaruddin digelar pangeran Bendahara Sri Maharaja dan Raden Abdul Wahab di gelar Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma.

Wisata Sejarah Asal Usul Keraton Sambas Alwatzikoebillah

Raden Bima (anak Raden Sulaiman) ke Sukadana dan kawin dengan puteri raja Tanjungpura bernama Puteri Indra Kesuma (adik bungsu Sultan Zainuddin) dan dikaruniai seorang putera diberinama Raden Meliau, nama yang terambil dari nama sungai di Sukadana.

Setahun kemudian merka pamit ke hadapan Sultan Zaiuddin untuk pulang ke Sambas, oleh Raden Sulaiman dititahkan berangkat ke Negeri Brunai untuk menemui kaum keluarga. Sekembalinya dari Brunai, Raden Bima dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Sultan Muhammad Tadjuddin.

Bersamaan dengan itu, Raden Akhmad putera Raden Abdu Wahab dilantik menjadi Pangeran Bendahara Sri Maharaja. Wafatnya Sultan Muhammad Tadjuddin, pemerintahan dilanjutkan Puteranya Raden Meliau dengan gelar Sultan Umar Akamuddin I.

Berkat bantuan permaisurinya bernama Utin Kemala bergelar Ratu Adil, pemerintahan berjalan lancar dan adil. Inilah sebabnya dalam sejarah Sambas terkenal dengan sebutan Marhum Adil, Utin Kemala adalah puteri dari pangeran Dipa (seorang bangsawan kerajaan Landak) dengan Raden Ratna Dewi (puteri Sultan Muhammad Syafeiuddin I).

Wafatnya Sultan Umar Akamuddin I, Puteranya Raden Bungsu naik tahta dengan gelar Sultan Abubakar Kamaluddin. Kemudian diganti oleh Abubakar Tadjuddin I. Berganti pula dengan Raden Pasu yang lebih terkenal dengan nama Pangeran Anom. Setelah naik tahta beliau bergelar Sultan Muhammad Ali Syafeiuddin I.

Sebagai wakilnya diangkatlah Sultan Usman Kamaluddin dan Sultan Umar Akamuddin III. Pangeran Anom dicatat sebagai tokoh yang sukar dicari tandingannya, penumpas perampok lanun.

Setelah memerintah kira-kira 13 tahun (1828), Sultan Muhammad Ali Syafeiuddin I wafat. Puteranya Raden Ishak (Pangeran Ratu Nata Kesuma)baru berumur 6 tahun. Karena itu roda pemerintahan diwakilikan kepada Sultan Usman Kamaluddin.

Baca:   Air Terjun Riam Merasap Wisata Alam Andalan Kabupaten Bengkayang

Tanggal 11 Juli 1831, Sultan Usman Kamaluddin wafat, tahta kerajaan dilimpahkan kepada Sultan Umar Akamuddin III. Tanggal 5 Desember 1845 Sultan Umar Akamuddin III wafat, maka diangkatlah Putera Mahkota Raden Ishak dengan gelar Sultan Abu Bakar Tadjuddin II.

Tanggal 17 Januari 1848 putera sulung beliau yang bernama Syafeiuddin ditetapkan sebagai putera Mahkota dengan gelar Pangeran Adipati. Tahun 1855 Sultan Abubakar Tadjuddin II diasingkan ke Jawa oleh pemerintah Belanda (Kembali ke Sambas tahun 1879).

Maka sebagai wakil ditunjuklah Raden Toko’ (Pangeran Ratu Mangkunegara) dengan gelar Sultan Umar Kamaluddin. Pada tahun itu juga atas perintah Belanda, Pangeran Adipati diberangkatkan ke Jawa untuk Belajar.

Tahun 1861 Pangeran Adipati pulang ke Sambas dan diangkat menjadi Sultan Muda. Baru pada tanggal 16 Agustus 1866 beliau diangkat menjadi Sultan dengan gelar sultan Muhammad Syafeiuddin II. Beliau mempunyai dua orang istri.

Dari istri pertama (Ratu Anom Kesumaningrat) dikaruniai seorang putera bernama Raden Ahmad dan diangkat sebagai putera Mahkota. Dari istri kedua (Encik Nana) dikaruniai juga seorang putera bernama Muhammad Aryadiningrat.

Sebelum manjabat sebagai raja, Putera Mahkota Raden Ahmad wafat mendahului ayahnya. Sebagai penggantinya ditunjuklah anaknya yaitu Muhammad Mulia Ibrahim.

Pada saat Raden Ahmad wafat, Sultan Muhammad Syafeiuddin II telah berkuasa selama 56 tahun. Beliau merasa sudah lanjut usia, maka dinobatkan Raden Muhammad Aryadiningrat sebagai wakil raja dengan gelar Sultan Muhammad Ali Syafeiuddin II.

Setelah memerintah kira-kira 4 tahun, beliau wafat. Roda pemerintahan diserahkan kepada Sultan Muhammad Mulia Ibrahim. Dan pada masa pemerintahan raja inilah, bangsa Jepang datang ke Sambas.

Sultan Muhammad Mulia Ibrahim adalah salah seorang yang menjadi korban keganasan Jepang. Sejak saat itu berakhir pulalah kekuasaan Kerajaan Sambas.

Baca:   Gunung Selindung, Wisata Alam Sambas Indah Dengan Air Terjunya

Peninggalan Keraton Sambas Alwatzikhoebillah

Wisata Sejarah Asal Usul Keraton Sambas Alwatzikoebillah
image by: https://bombasticborneo.com

Keraton Sambas saat ini menjadi tempat wisata menarik, banyak pengunjung/wisatawan dari dalam dan luar negeri sengaja ingin melihat peninggalan yang tersisa dari keraton Sambas yang berupa bagunan Keraton yang dulunya sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Sambas.

Ada juga masjid terkenal di keraton sambas sampai saat ini masih berdiri kokoh dan di manfaatkan sebagai tempat ibadah bagi umat muslim khususnya masyarakat di sekitar Keraton Sambas yaitu Masjid Jami’, jika anda berkunjung di Keraton sambas bisa memanfaatkan masjid Jami’ di komplek Keraton Sambas untuk melaksanakan sholat.

Wisata Sejarah Asal Usul Keraton Sambas Alwatzikoebillah

Selain bagunan masih banyak lagi yang bisa nada lihat benda/barang peniggalan yang ada di dalam Keraton Sambas bisa anda lihat seperti tempat tidur raja, kaca hias, seperangkat alat untuk makan sirih, pakaian kebesaran raja, payung ubur-ubur, tombak canggah, meriam lele, 2 buah tempayan keramik dari negeri Cina dan kaca kristal dari negeri Belanda.

Lokasi /letak keraton Keraton Alwatzikhoebillah Sambas

Lokasi Keraton Sambas sangat mudah di jangkau karena letaknya di Kota Kabupaten Sambas. Hanya membutuhkanwaktu sekitar 10 menit untuk mencapai lokasi Berdiri Keraton Sambas.

Terletak di tepi sungai Sambas atau biasa orang menyebutkan Muara Ulakan, persisnya di jalan Istana, Dalam Kaum, Kecamtan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Selain Anda bisa menikmati keraton peninggalan sejarah yang ada di kabupaten sambas Kalbar ini anda juga bisa menikmati pemandangan tepian sungai, yang merupakan jalur tranportasi menghubungkan antar daerah di Kabupaten Bengkayang menambah rame suasana di depan keraton.

Baca:   Tempat Wisata Air Terjun Pancur Aji Sanggau di Kalimantan Barat

Obyek wisata Keraton Keraton Sambas Alwatzikhoebillah merupakan situs sejarah peninggalan kerajaan melayu yang ada di di Kabupaten Sambas. Sampai kini masih tetap terjaga dengan baik. Keraton Sambas merupakan salah satu Kekayaan Budaya Nusantara di antara banyak keraton di Indonesia.

Written by Admin

Berbagi dan Bermanfaat Bagi Orang Lain Merupakan Kebahagian Tersendiri.
"Teruslah Berbagi Selagi Bisa"

2 Comments

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan